Tilsyn

Der arbejdes på flere fronter for at sikre et højt kvalitetsniveau på Bocentret. Socialtilsynet fører driftstilsyn for at sikre, at Bocentret drives godt, og at den pædagogiske kvalitet er tilfredsstillende. Der føres sundhedsfagligt tilsyn, hvor der er fokus på sikring af beboernes fysiske og medicinske behov. Fødevarestyrelsens kontrol sikrer en god hygiejne og korrekt fødevarehåndtering.


Du kan læse de seneste rapporter fra  social-, sundheds- og fødevaremyndigheder her.

Socialtilsynet
Tilsynsmyndigheden besøger husene, taler med medarbejdere, beboere og ledere, samt gennemlæser skriftligt materiale (fx referater, handleplaner og delmål for borgerne). På baggrund af dette udarbejdes en tilsynsrapport,som ligger på Tilbudsportalen.

Klik på Tilsyn til venstre i Tilbudsportalens menu.

Boligerne på Skovstien, seneste tilsynsrapport
Botilbud Vingen, seneste tilsynsrapport
Følstruphusene, seneste tilsynsrapport
Freydal, seneste tilsynsrapport

Sundhedsfagligt tilsyn
Det sundhedsfaglige tilsyn foretages i sundhedsstyrelsens regi og fungerer som garant for, at Bocentret varetager borgernes helbred og medicinforbrug korrekt og sikkert.
Boligerne på Skovstien, Sundhedsfaglig tilsynsrapport 2018
Følstruphusene, Sundhedsfaglig tilsynsrapport 2018

Fødevarestyrelsens kontroltilsyn
Alle medarbejdere har i et kursus i hygiejne og fødevarehåndtering.
Se kontrolrapporterne fra Fødevarestyrelsen. Søg på fx "Vingen", "Skovstien", "Nødebovej 38" eller "Nødebovej 55"