Freydal

Freydal er et botilbud efter Servicelovens § 107 og retter sig mod psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser mellem 18 og 50 år.

Borgerne på Freydal har på grund af følelsesmæssige, sociale og/eller adfærdsmæssige problemstillinger behov for et ophold af en kortere eller længere varighed, som afsæt til at komme videre i tilværelsen.
Der kan være tale om borgere med diagnoser som fx skizofreni og personlighedsstrukturforstyrrelser, men også borgere uden diagnoser, idet symptomer på psykiske lidelser ofte fører til sociale konsekvenser, lang tid før en egentlig diagnosticering finder sted.
Freydal henvender sig ligeledes til borgere diagnosticeret indenfor den ”lettere” ende af autismespektrummet. Borgere for hvem diagnosen har medført problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne der følges af psykiske symptomer, såsom depression, angsttilstande, ADHD, skizoide lidelser mfl.

Læs her om takst og brugerbetaling

Læs her om visitering til Freydal

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Schwaner på 72 32 60 13 eller på mail risch@hillerod.dk