Beboerne

Freydal henvender sig til psykisk sårbare borgere ml. 18-50 år.

Borgere på Freydal har pga. følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger behov for et ophold af en kortere eller længerevarende periode, som afsæt til at komme videre i tilværelsen.
Der kan være tale om borgere med diagnoser som skizofreni og personlighedsstrukturforstyrrelser, men også borgere uden diagnoser, idet symptomer på psykiske lidelser ofte fører til sociale konsekvenser, lang tid før en egentlig diagnosticering finder sted.
Freydal henvender sig ligeledes til borgere diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. Borgere der i tilknytning til denne diagnose har problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne der følges af psykiske symptomer, såsom depression, angsttilstande, ADHD, skizoide lidelser m.fl.
Tilbuddet er opmærksom på, at borgernes ressourcer og funktionsnedsættelser varierer både individuelt og over tid. Der er således også forskel på behovet for støtte og omsorg.
Freydal henvender sig ikke til borgere med udadreagerende adfærd, behandlingsdomme, aktivt misbrug eller aktivt kriminaliseret adfærd.
På Freydal lægger vi vægt på, at borger er motiveret for at arbejde med egen udvikling og mestring af eget liv.