Folder om Freydal

Her kan du downloade  en folder om Freydal. 

Hvis du skal printe, så vælg "liggende sideretning."

Hele teksten i folderen kan du læse her:

Freydal – for dig der vil videre med dit liv
På Freydal kan du bo sammen med andre, der lige som dig har udfordringer, som de skal arbejde med. Dette kan være fx social angst, sociale færdigheder eller manglende struktur på hverdagen.
Fælles for alle dem, som bor på Freydal er, at de ønsker at tilegne sig kompetencer, der gør deres drømme for livet muligt.
Der er fem bohuse – i hver hus er der fire værelser. Du får dit eget værelse. I huset er der ligeledes et fælleskøkken, en stue til at hygge i samt terrasser – både din egen og en fælles. Der er også et fælleshus, hvor der altid er personale at finde -døgnet rundt.

Sådan er det at bo på Freydal
På Freydal kan du bo sammen med andre, der lige som dig har udfordringer, som de skal arbejde med. Dette kan være fx social angst, sociale færdigheder eller manglende struktur på hverdagen.
Fælles for alle dem, som bor på Freydal er, at de ønsker at tilegne sig kompetencer, der gør deres drømme for livet muligt.
Der er fem bohuse – i hver hus er der fire værelser. Du får dit eget værelse. I huset er der ligeledes et fælleskøkken, en stue til at hygge i samt terrasser – både din egen og en fælles. Der er også et fælleshus, hvor der altid er personale at finde -døgnet rundt.
Hvorfor bo på Freydal?
Hvis du har en drøm om at bo i din egen lejlighed er det måske det vi skal støtte dig i. Eller måske har du et ønske om at begynde på en uddannelse eller få et arbejde – det kan vi hjælpe dig med at afklare og finde ud af, hvor det skal gribes an. Det kan også være at du synes, at du har brug for hjælp til at tackle fx medicinhåndtering, angst eller social samvær. Sammen kan vi arbejde med dette. Vi sætter fokus på at du får mulighed for at få sociale kompetencer, større selvindsigt og nyt perspektiv i livet.
Hverdagen på Freydal
På Freydal oplever du en dagligdag, som er helt almindelig hverdag, men med en fast struktur og mange aktiviteter. Vi laver mad sammen og spiser sammen. Du kan gå i skole, være i job eller praktik. Hver dag er der gruppearbejde for dem som ikke er ude af huset. Her arbejder vi med forskellige temaer som psykoedukation, selvværd, angst, mindfullness, samhørighed, men også med miljø og samfundsspørgsmål. Vi har fællesaktiviteter som sport, udflugter og hygge ved bålpladsen. Er det godt vejr griller vi måske på terrassen. Hygge i sofaen med en god film eller Ps4 er noget vi også ofte gør sammen. Har du brug for bare at være dig selv, så kan du altid trække dig tilbage til dit eget værelse.

Freydal ligger her
Freydal ligger centralt placeret i Hillerød tæt på gågaden, stationen og uddannelsesinstitutioner. Lige i nærheden ligger der både svømmehal, sportshal og træningscentre.

Hvorfor Freydal?
Vi arbejder med udgangspunkt i miljøterapi for at give borgeren mulighed for at forbedre sin evne til at indgå i sociale sammenhænge, for at øger sit selvværd og styrker tilliden til sig selv og til andre mennesker. Samtidig har borgeren mulighed for at udvikle sine intellektuelle og praktiske færdigheder via gruppearbejde, daglige gøremål og uddannelse eller arbejde.

Fakta om Freydal :
Et tilbud efter Servicelovens § 107
Målgruppen er psykisk sårbare borgere med fx – skizofreni, personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, adhd, m.m. Borgerne kan have problemer med socialt samspil, kommunikation, nedsat social forestillingsevne og manglende fleksibilitet – der også være tale om borgere som endnu ikke er diagnosticerede, men hvor de sociale konsekvenser er fremtrædende.
Borgere med misbrug eller udadreagerende adfærd kan ikke bo på Freydal.

Adresse: Herlufdalsvej 6A, 3400 Hillerød Kommune


Information om visitation
Centerleder Lisbeth Malmer Jensen, lijn@hillerod.dk,
tlf: 72 32 39 06
Afdelingsleder Rikke Schwaner, risch@hillerod.dk,
tlf: 72 32 60 13


Denne folder er fra juni 2019.
Læs mere på bocenter.hillerod.dk