Fra 1. september vil bygningerne rumme det midlertidige botilbud Freydal

Boligerne på Herlufdalsvej lukker

Boligerne på Herlufdalsvej er lukket. Tilbuddet genåbner under nyt navn og med ny målgruppe 1. september. Freydal er et midlertidigt tilbud til mennesker mellem 18 og 50 år med psykisk sårbarhed og mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

Boligerne på Herlufdalsvej var et socialpædagogisk botilbud efter serviceloven § 107 for unge mennesker mellem 18 og ca. 30 år med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Denne gruppe borgere modtager Bocentret nu på Boligerne på Skovstien, som også ligger i Hillerød. For yderligere information om Boligerne på Skovstien kontakt afdelingsleder Gitte Wikke på 72 32 61 12 eller mail gwik@hillerod.dk