Aktiviteter

Vi har mange forskellige aktiviteter i hverdagene, som ligger fast. Weekendaktiviteter er mere spontane og vi planlægger dem sammen.

Hverdagsaktiviteter: Hver uge er der tilbud om deltagelse i faste aktiviteter sammen med en medarbejder og de andre beboere på Herlufdalsvej.


• Onsdag: Gå/løbe/cykelhold 
• Torsdag: Svømning

Der er beboermøde hver anden mandag.

Flere unge benytter også aktivitets- og samværstilbuddet Cafe Oasen på Trollesbro og mange benytter også LEVUK.
Cafe Oasen er et visiteret tilbud efter § 104 i Lov om Social Service - et fristed for voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse, udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade. 

Der arrangeres flere gange om året aktiviteter i weekenden, indhold og pris varierer. Beboerne er med til at bestemme aktiviteternes indhold. Beboerne bliver løbende informeret om aktiviteterne.

Der skal være minimum fire beboere der har lyst til at deltage , for at vi gennemfører en tur. På ture, hvor vi er afhængige af bussen, vil der være et max antal deltagere. Tilmelding vil her være efter "først til mølle - princip". Ture kan evt. ændres til andet indhold, hvis vejret ikke egner sig til den planlagte aktivitet.

En gang om året kan borgeren komme på ferie fx på Sølundfestival. De unge der ikke har lyst til det, får tilbud en anden type ferie. 

Siden blev senest opdateret d. 29-05-18