Handleplaner

Som grundlag for den unges ophold på Herlufdalsvej bliver der i samarbejde med den unge udarbejdet en handleplan.

Planen er i det daglige et arbejdsredskab for den unge og medarbejderne, sådan at formålene med opholdet fastholdes, tydeliggøres og opnås.
Planen koordineres med de lovpligtige kommunale handleplaner. Der sker en løbende evaluering og ændring af planen i takt med at forudsætninger og målsætninger for opholdet ændres.
En gang årligt bliver der afholdt handleplansmøde, hvor relevante samarbejdspartnere bliver inviteret.

Siden blev senest opdateret d. 29-05-18