Bocentrets historie

Der har været tilbud til mennesker med særlige behov på Nødebovej 38 i mange år.

 I 1969 blev den daværende 'åndssvageinstitution' bygget om til et bosted, "Følstrup", hvor beboerne som noget nyt og fantastisk fik deres eget værelse. Hovedhuset var stadig 'slottet', som lå der hvor dagtilbudet Regnbuen ligger i dag. I 2000'erne gennemgik Følstrup en omfattende ombygning, og i 2008 kunne beboerne vende tilbage til de bygninger, som i dag er Følstruphusene.

Ved strukturreformen i 2007 overgik en del af specialinstitutionerne på handicapområdet fra amterne til kommune eller region. Det betød, at Følstrup, Syvstjernen og Skovbrynet kom til at høre under Hillerød Kommune. I 2009 gennemførte Hillerød Kommune en strukturændring, der slog kommunens specialtilbud sammen til fire enheder - og Følstrup, Syvstjernen og Skovbrynet blev samlet under navnet Enhed 3.

Siden 1. april 2010 har vi heddet Bocenter for unge og voksne med særlige behov. Med implementeringen Hillerød Kommunes botilbudsstrategi i 2018 er dette nu en samlet betegnelse for Boligerne på Skovstien, Følstruphusene, Freydal, Botilbud Vingen og Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen.