Medarbejdere og organisation

Omkring 150 medarbejdere er med til at yde den bedst mulige omsorg og støtte til de borgere, som bor og har samværstilbud på Bocentret.

Bocentrets medarbejdere 

Medarbejdergruppen består af hovedsageligt af uddannede pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere og omsorgsmedhjælpere samt af en administrativ og tværgående funktion, hvor medarbejderne har mange forskellige uddannelser. 

Efteruddannelse og kompetenceudvikling med udgangspunkt i beboernes behov
I et respektfuldt og inkluderende samarbejde med mennesker med psykisk sårbarhed må vi nødvendigvis reflektere over praksis og arbejdet målrettet på at øge vores viden og praktiske kunnen. Medarbejderne efteruddannes derfor løbende i den pædagogiske tilgang og inden for specifikke områder, så vi kan imødekomme borgernes forskellige behov. Alle faste medarbejdere skal gennemgå lovpligtige kurser inden for medicin- og fødevarehåndtering, samt hygiejne. Desuden er førstehjælpskursus obligatorisk. 

Drift og økonomi
Bocentrets administration sidder samlet på Følstruphusene på Nødebovej 40. Adminstrationen løser opgaver der drejer sig om økonomistyring og driftsoptimering af Bocentret, servicerer Bocentrets ledelse og administrerer løn og forskellige personaleopgaver for omkring 150 medarbejdere. 

Pædagogisk ledelse og økonomisk styring
Ledelsen består af en centerleder med overordnet ansvar for hele Bocenterets drift og udvikling. Derudover er der afdelingsledere, som har fordelt medarbejdergrupper og opgaver imellem sig.   

Kontaktoplysninger for ledelsen på Bocentret 

Centerleder
Lisbeth Malmer Jensen
lijn@hillerod.dk  
tlf:72 32 39 06

Afdelingsleder Følstruphusene Hus A og Regnbuen, 
stedfortræder
Christian Oxbøll
nieox@hillerod.dk
tlf:72 32 60 95

Afdelingsleder Følstruphusene gruppe 1-2 og fung. på Boligerne på Herlufdalsvej
Inger Fuglsang
infu@hillerod.dk
tlf:72 32 61 11

Afdelingsleder for Følstruphusene Hus B,C,D
Lisbeth Andkjær
landk@hillerod.dk
t
lf: 72 32 60 80

Afdelingsleder Boligerne på Skovstien og Botilbud Vingen
Gitte Wikke
gwik@hillerod.dk 
tlf:72 32 61 12

Afdelingsleder kommede botilbud i Hillerød
Rikke Sønderby Schwaner
risch@hillerod.dk
t
lf:72 32 60 13

 Oversigt over medarbejderne i administrationen, deres ansvarsområder og kontaktoplysninger  

Afdelingsleder for Administration og Økonomi
Julie Kranker
jukr@hillerod.dk
tlf.:7232 3909

Administrativ medarbejder 
Camilla Bentzen
cabe@hillerod.dk
tlf:7232 6002  
Opgaver: Beboerbetaling og beboerregnskab        

Fuldmægtig 
Birte Hansen
bihn@hillerod.dk  
tlf:7232 6001
Opgaver: Budgetter, regnskab, beboerregnskab, kontakt til boligselskaber

Administrativ medarbejder
Mia Bichel
mbic@hillerod.dk
t
lf: 7232 6007
Opgaver: Vagtplaner, løn og personaleadministration 

Administrativ medarbejder 
Minna Halkjær Nielsen
mihn@hillerod.dk
tlf:7232 6004  
Opgaver: Vagtplaner, løn og personaleadministration 

Administrativ medarbejder 
Helle Holm-Jensen
heho@hillerod.dk
tlf:7232 6003 
Opgaver: Vagtplaner, løn og personaleadministration

Sygeplejerske 
Søren Bagger
sbag@hillerod.dk 
tlf:72326026
Opgaver: Tværgående sygeplejerske
 

Kommunikationsmedarbejder 
Lene Imbæk
leim@hillerod.dk
tlf:7232 6009
Opgaver: Kommunikationsopgaver, webredaktør, sekretær for MED-udvalget.