Medarbejdere og organisation

Omkring 150 medarbejdere er med til at yde den bedst mulige omsorg og støtte til de borgere, som bor og har samværstilbud på Bocentret.

Bocentrets medarbejdere 

Medarbejdergruppen består af hovedsageligt af uddannede pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere og omsorgsmedhjælpere samt af en administrativ og tværgående funktion, hvor medarbejderne har mange forskellige uddannelser. 

Efteruddannelse og kompetenceudvikling med udgangspunkt i beboernes behov
I et respektfuldt og inkluderende samarbejde med mennesker med psykisk sårbarhed må vi nødvendigvis reflektere over praksis og arbejdet målrettet på at øge vores viden og praktiske kunnen. Medarbejderne efteruddannes derfor løbende i den pædagogiske tilgang og inden for specifikke områder, så vi kan imødekomme borgernes forskellige behov. Alle faste medarbejdere skal gennemgå lovpligtige kurser inden for medicin- og fødevarehåndtering, samt hygiejne. Desuden er førstehjælpskursus obligatorisk. 

Drift og økonomi
Bocentrets administration sidder samlet på Følstruphusene på Nødebovej 40. Administrationen løser opgaver der drejer sig om økonomistyring, drift og driftsoptimering af Bocentret. Desuden administreres  løn og forskellige personaleopgaver for omkring 150 medarbejdere.  Administrationen servicerer også Bocentrets ledelse.

Pædagogisk ledelse og økonomisk styring
Ledelsen består af en centerleder med overordnet ansvar for hele Bocentrets drift og udvikling. Derudover er der afdelingsledere, som har fordelt medarbejdergrupper og opgaver imellem sig.   

Kontaktoplysninger for ledelsen på Bocentret 

Centerleder 
Lisbeth Malmer Jensen
lijn@hillerod.dk  
tlf:72 32 39 06

Afdelingsleder Følstruphusene Hus A, B 
Rikke Schwaner
risch@hillerod.dk
tlf:72 32 60 ½3

Afdelingsleder Følstruphusene gruppe 1-2  samt Følstruphusene Hus C og D
Inger Fuglsang
infu@hillerod.dk
tlf:72 32 61 11

Afdelingsleder Boligerne på Skovstien og Botilbud Vingen
Gitte Wikke
gwik@hillerod.dk 
tlf:72 32 61 12

Afdelingsleder Freydal
Rikke Sønderby Schwaner
risch@hillerod.dk
t
lf:72 32 60 13

Kontaktoplysninger for Administrationen og konsulenter  

Afdelingsleder for Administration og Økonomi
Julie Kranker
jukr@hillerod.dk
tlf.:7232 3909

Administrativ medarbejder 
Camilla Bentzen
cabe@hillerod.dk
tlf:7232 6002  
Opgaver: Beboerbetaling og beboerøkonomi         

Fuldmægtig 
Birte Hansen
bihn@hillerod.dk  
tlf:7232 6001
Opgaver: Budgetter, regnskab, beboerregnskab, kontakt til boligselskaber

Administrativ medarbejder 
Minna Halkjær Nielsen
mihn@hillerod.dk
tlf:7232 6080
Opgaver: Løn og personaleadministration 

Administrativ medarbejder 
Helle Holm-Jensen
heho@hillerod.dk
Opgaver: Løn og personaleadministration

Administrativ medarbejder 
Charlotte Larsen
lacha@hillerod.dk
tlf: 7232 6007
Opgaver: Beboerbetaling og beboerøkonomi

Arbejdsplanlægger
Mette Hansen
ameth@hillerod.dk
t
lf:72326027
Opgaver: Vagtplaner

Arbejdsplanlægger
Gitte Hansen
angha@hillerod.dk
tlf: 
7232 6028
Opgaver: Vagtplaner

Tværgående sygeplejerske 
Søren Bagger
sbag@hillerod.dk 
tlf:7232 6026

Pædagogisk konsulent
Shlomik Avshalom
shlav@hillerod.dk
t
lf:7232 6014

Kommunikationsmedarbejder 
Lene Imbæk
leim@hillerod.dk
tlf:7232 6009