Presseklip om os

Ind i mellem får omverdenen øje på det, som vi foretager os og skriver om os. Noget af det, kan du læse om her.

Læs her i LEV-bladet fra juni 2018 hvordan socialpædagoger og ergoterapeuter inspirerer hinanden og skaber god dynamik mellem de forskellige fagligheder - med blandt andet mere selvhjulpenhed for borgerne som resultat.

Vi ansætter flere ergoterapeuter, fordi vi mener at flerfaglighed i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning giver bedre mulighed for at understøtte borgernes liv. Læs om dette i Ergoterapeuten.

Fokus på kerneopgave er vigtigt for os, og sammen med medarbejderinddragelse sikrer det, at vi finder en fælles vej i det stadige udviklingsarbejde. Læs mere om dette i Ergoterapeuten.

Læs her om Mette, som under stor festivitas blev rekonfirmeret i Nødebo Kirke. Historien om Mette er ikke alene en dejlig fortælling om den skøn dag i Mettes liv, den illustrerer også, hvordan vi griber kerneopgaven an - at det borgerne på Bocentret oplever en hverdag med fokus på egenmestring og selvbestemmelse i høj grad er bestemmende for vores arbejde her. Det giver ekstra energi til kerneopgaven, når omverdenen kan se det også.