Presseklip om os

Ind i mellem får omverdenen øje på det, som vi foretager os og skriver om os. Noget af det, kan du læse om her.

Vi har på Bocentret fokus på sundhed og på at udnytte det, at vi i Nødebo bor midt i det grønne og i et lokalsamfund, der ønsker at invitere os med – et lokalsamfund med åbne arme. Samtidig arbejder vi selv at åbne mere op over for det omgivende samfund. Alt dette er en del af vores inklusionsstrategi. Derfor er det jo dejligt, når det kan lykkes at etablere et samarbejde med lokale ildsjæle fra Nødebo Hjulspin; et samarbejde går ud på at arrangere fælles cykelture ud i det blå indimellem for borgere fra Regnbuen, som er Bocentrets samværs- og aktivitetstilbud. For dette  indstillede Bocentret de tre ildsjæle fra Nødebo Hulspin til årets handicappris i Hillerød 2018. Her kan du læse om hvordan de tog det.

Læs her i LEV-bladet fra juni 2018 hvordan socialpædagoger og ergoterapeuter inspirerer hinanden og skaber god dynamik mellem de forskellige fagligheder - med blandt andet mere selvhjulpenhed for borgerne som resultat.

Vi ansætter flere ergoterapeuter, fordi vi mener at flerfaglighed i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning giver bedre mulighed for at understøtte borgernes liv. Læs om dette i Ergoterapeuten.

Fokus på kerneopgave er vigtigt for os, og sammen med medarbejderinddragelse sikrer det, at vi finder en fælles vej i det stadige udviklingsarbejde. Læs mere om dette i Ergoterapeuten.

Læs her om Mette, som under stor festivitas blev rekonfirmeret i Nødebo Kirke. Historien om Mette er ikke alene en dejlig fortælling om den skøn dag i Mettes liv, den illustrerer også, hvordan vi griber kerneopgaven an - at det borgerne på Bocentret oplever en hverdag med fokus på egenmestring og selvbestemmelse i høj grad er bestemmende for vores arbejde her. Det giver ekstra energi til kerneopgaven, når omverdenen kan se det også.