Følstrup version 2.0

Bocentret har et ønske om at gøre vores smukke arealer ved Esrum sø endnu dejligere – og frem for alt skabe rammer for at alle Bocentrets borgere kan bruge arealerne til at leve et sundt, aktivt og et liv hvor sanserne bliver brugt og stimuleret.

Området ved søen giver mulighed for en mængde sansestimulering i sig selv – bølgerne der klukker i Esrum Sø, vinden der suser i bladende på de store træer, og skråninger, som man kan traversere.
Formålet med Følstrup version 2.0 er dermed i høj grad at skabe bedre muligheder for at man kan opholde sig ved søen i et meningsfuldt socialt fællesskab, og dermed får lyst til at være i naturen et stykke tid. Samtidig ønsker vi at skabe mulighed for mere aktivitet, samt udfordringer for den vestibulære sans.
Vi har fokus på at:
• At borgerne kan lære gennem sociale aktiviteter i naturen
• At sansemotorisk udfoldelse får bedre vilkår
• At stimulere den vestibulære sans (gynger mv)
• At det bliver muligt at nå frem til disse oplevelser indenfor en overskuelig tid, således at energien ikke bruges på en strabadserende køretur, men i højere grad på selve aktiviteten – dette gælder især for de ældre borgere

Vi har defineret en række værdier, som vi forholder os til i udformningen af Følstrup version 2.0 – hvert element skal:
• Øge muligheden for aktivitet, nydelse eller begge dele
• Kunne bruges af borgeren alene eller sammen med medarbejdere
• Falde ind i naturen ved søen
• Ikke forstyrre udsigten
• Ikke være udelukkende sanseelement – men sanseelementer skal integreres i anden funktion
• Være enkelt at gå til

Første etape - som er etableret i 2018

Samlingscirkel
Der er etableret en bålplads for at skabe samling om ild med samvær, hygge og ofte...pandekager. Denne samlingscirkel skal også danne udgangspunkt for de øvrige aktiviteter borgerne kan foretage sig ved søen. Den er arnen som man samles om og går ud fra.

Gyngecirkel
Der er etableres en ”gyngecirkel” med to gynger for at give borgerne mulighed for at udfordre den vestibulære sans. Denne cirkel er for borgere der ikke bruger kørestol. Cirklen er etableret tæt på samlingscirklen for at skabe sammenhæng og tryghed. En hæk i mellem de to cirkler forhindrer, at borgerne kommer til at gå ind foran dem der gynger.

Anden etape – kørestolsgynge og Yduns Lund. Etableres 2018-19

Der etableres endnu en gyngecirkel med en kørestolsgynge, hvor borgere der bruger kørestol kan få udfordret den vestibulære sans, brugt deres venepumpe, få kildren i maven og grine sammen med andre. Det er således både en social aktivitet, en bevægelsesaktivitet og en sanseaktivitet. Cirklen er placeret i nærheden af samlingscirklen, som er et knudepunkt for aktiviteterne ved søen. På den måde er borgerne der bruger kørestol inkluderet i fællesskabet. De kan desuden have kontakt med borgerne, der gynger på de andre gynger, da de to slags gynger er placeret næsten på linje. Samtidig er gyngen placeret tilstrækkeligt langt væk fra samlingsstedet til at sansestimuli herfra ikke forstyrrer i en sådan grad, at gyngeoplevelsen som kan være udfordrende for kørestolsbrugere, som ikke er vant til ret megen stimulation af den vestibulære sans, bliver forstyrret af dette. 

Yduns Lund er navnet vi har givet de 30 æbletræer plantet op ad den græsklædte skråning. Her kommer vi til at samle de mange forskellige æblesorter - heriblandt yduns æbler:) som kan smages, og bages over bålet. Nogle af træerne er plantet tæt på stien, så æblerne kan plukkes fra kørestol.