Fremtidens Boformer er et projekt under Viden På Tværs

Fremtidens boformer

Fremtidens boformer

Bocentret har siden 2018 deltaget i et projekt, som hedder Fremtidens Boformer, som sætter fokus på botilbud forskellige steder i landet, som har udviklet deres faglige praksis, så borgerne kan opleve en positiv forskel i deres hverdag .

Bocentret blev udvalgt, fordi vi for fem år siden valgte at satse på at ansætte ergoterapeuter på lige fod med pædagogiske medarbejdere på Bocentret, og fordi vi lige siden har arbejdet med at integrere terapeut- og pædagogfaglighed. På Bocentret arbejder de forskellige faggrupper som fx socialpædagoger og ergoterapeuter side om side, men med hver sit faglige udsigtspunkt om netop at øge borgernes selvstændighed. Dette har virket som inspiration for andre botilbud og der er kommet en række korte videoer ud af projektet, som I kan se her.

I videoerne fortæller medarbejderne om, hvordan det er vigtigt ikke at være bange for de andres faglighed, om vigtigheden af at skabe en fælles mening, og at man kan lære af hinanden som profession - og ikke mindst at det jo er borgerne, det handler om.

Lisbeth Malmer Jensen, der er centerleder på Bocentret,  fortæller om baggrunden for valget - at de to faggrupper har hver deres styrker, der supplerer hinanden rigtig godt - alt sammen for at skabe en helhedsorienteret indsats for borgeren.

På Bocentret er det en tilfredsstillelse at se, at andre kan lade sig inspirere af det, som vi har gjort.