Ergoterapeut Kirstine Grejsen Jensen på besøg på Grevenlund

Fremtidens boformer

Fremtidens boformer

Vi er på Bocentret blevet inviteret til at deltage i KL og SL’s projekt Fremtidens boformer. Overskriften vi arbejder ud fra er: ”Øg borgernes selvstændighed ved tværfagligt arbejde”. På Bocentret arbejder de forskellige faggrupper som fx socialpædagoger og ergoterapeuter side om side men med hver sin faglige udsigtspunkt om netop at øge borgernes selvstændighed. Det er derfor vi er blevet udpeget til at deltage i dette landsdækkende projekt. Vi samarbejder med Bostedet Grevenlund, som også har ansat ergoterapeuter og fungerer i den forbindelse som ressourcegruppe og stiller vores faglighed til rådighed – og omvendt. Kirstine Grejsen Jensen, som er ergoterapeut har sammen med pædagogkollegaer deltaget i besøg på Bostedet i den anledning og har også deltaget i at kortlægge Bocenter for unge og voksnes praksis i forbindelse med projektet. Det vil resultere i en rapport, som offentliggøres her på siden.
Du kan læse mere om Fremtidens boformer her.