Samarbejde med pårørende

Vi har et tæt samarbejde med pårørende. Det har vi, fordi vi har en fælles interesse i at sikre, at borgerne på Bocentret har en god hverdag og et godt liv. Hver borger har en kontaktgruppe blandt det faste personale, som holder kontakten til de pårørende.

Pårørenderåd
Bocentret har et pårørenderåd, som mødes med ledelses- og medarbejderrepræsentanter to gange om året, og drøfter de generelle politikker og vilkår for botilbuddet. Der er valg til rådet hver forår og medlemmerne bliver valgt for to år ad gangen. Rådet sammensættes af pårørende fra de forskelle enheder på Bocentret. 

Du kan henvende dig til pårørenderådets medlemmer, hvis der er noget du som pårørende gerne vil have tage op i rådet.


Pårørenderådets medlemmer

Formand:
Kim Vesthald
kim@vesthald.dk
Boligerne på Skovstien 8-12
Næstformand:
Lotte Dalgaard
dalgaard@adr.dk
Følstruphusene 1-2 
Karin Nielsen
karinelin@live.dk
Boligerne på Skovstien 2-6
Hanne Larsen
larsengrib98@gmail.com
Boligerne på Skovstien 2-6 
Lene Skovgaard
sorenlene@gmail.com
Følstruphusene C-D
Grethe Kruse
grethekruse47@gmail.com
Følstruphusene B
Karsten Randrup
karran2009@gmail.com
Boligerne på Skovstien 8-12
 Margit Hecht Nielsen
margithecht@gmail.com
Følstruphusene A


Ledelsesrepræsentanter

Lisbeth Malmer Jensen
lijn@hillerod.dk
Centerleder

Bocentrets afdelingsledere og tillidsrepræsentanter deltager på skift.

Dagsorden til næste møde kan ses her, når den er klar. Kontakt din pårørenderådsrepræsentant, hvis du har et punkt til dagsordenen.

Referater fra pårørenderådsmøder 

På hvert møde tages referat som godkendes af pårørenderådets formand og dernæst af rådet. 

Læs referat fra pårørenderådsmøde i maj 2017

Læs referat fra pårørenderådsmøde i november 2016

Læs referat fra pårørenderådsmøde i marts 2016

Læs referat fra pårørenderådsmøde i november 2015

Læs referat fra pårørenderådsmødet i februar 2015.

Læs vedtægter for pårørerenderådet.