Samarbejde med pårørende

Vi har et tæt samarbejde med pårørende. Det har vi, fordi vi har en fælles interesse i at sikre, at borgerne på Bocentret har en god hverdag og et godt liv. Hver borger har en kontaktgruppe blandt det faste personale, som holder kontakten til de pårørende. Derudover afholder vi som noget nyt dialogmøder på hver afdeling.

Dialogmøder
Bocentret har haft vokseværk og er siden 2016 vokset betragteligt, både hvad angår antallet af borgere, der bor på Bocentret eller er i samværstilbud,og hvad angår antal medarbejdere. Bocentret ønsker en tæt og frugtbar dialog med borgernes pårørende. En større organisation med bredere opgaver og flere borgere at forholde sig til har øget behovet for at flytte dialogen med de pårørende tættere på den enkelte borger – ud til de enkelte afdelinger. Vores forventning er, at dialogen mellem Bocenter og pårørende øges – at mindre fora giver mere og tættere dialog.

Samarbejdet med pårørende har i flere år haft et pårørenderåd som sit udspring, og det har også været pårørenderådet der har afgivet høringssvar, når der har været sager af betydning for borgerne og Bocentret til beslutning i byrådet. Denne funktion overtages af ”høringstovholdere”.

Disse dialogfora afprøves fra november 2017 og et år frem. Vi er nu i gang med at evaluere den nye måde at organisere dialogen på.