Visitation

Bocentret modtager borgere både fra Hillerød Kommune og andre kommuner.

For borgere, der bor i Hillerød Kommune, kan man henvende sig til Socialfaglig Enhed på telefon 72 32 33 71.

Borgere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til Bocentret, skal henvende sig til egen sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Hillerød Kommune.

Til brug for målgruppevurdering til Bocentret bedes VUM-udredning eller lignende sendt med myndighedens sikre løsning  til Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune på denne sikre mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk

Øvrige spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til centerleder Lisbeth Malmer Jensen på 72 32 39 06.

Læs mere om visitation til Hillerød Kommunes tilbud her.

Tjek Tilbudsportalen for ledige plader her.