Visitering

Bocentret modtager borgere både fra Hillerød Kommune og andre kommuner.

For borgere, der bor i Hillerød Kommune, kan man henvende sig til Socialfaglig Enhed på telefon 72 32 33 71. Borgere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til Bocentret, skal henvende sig egen sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Hillerød Kommunes Anvisningsudvalg i Borger og Socialservice