Ydelseskataloger og Tilbudsportal

I vores ydelseskataloger kan du læse om de forskellige tilbud Bocentret omfatter. Du kan også finde en udførlig beskrivelse af de forskellige af Bocentrets tilbud på Tilbudsportalen.

På Tilbudsportalen er vores ydelser, metoder og faglige tilgange beskrevet udførligt.

Du kan søge det relevante tilbud frem her.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ydelseskatalogerne beskriver Bocentrets ydelser på en systematisk og ensartet måde.

Ydelseskatalogerne har til formål:


• At skabe et godt informationsgrundlag for brugere, pårørende og brugerkommuner om tilbuddenes ydelser.

• At sikre et godt grundlag for løbende kvalitetssikring af den socialfaglige indsats, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en given ydelse.

• At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser.

• At sikre sammenhæng mellem ydelser og Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder.


Ydelseskatalogerne er først og fremmest rettet mod tilbuddenes brugere og deres pårørende, tilbuddenes medarbejdere, brugerkommuner samt sagsbehandlere i Socialfaglig Enhed i Borger- og Socialservice.

Ydelseskatalog Aktivtets- og samværstilbuddet Regnbuen 2018

De øvrige kataloger er lige nu under revision. Læs katalogerne for 2016 her: vær opmærksom på, at vi ikke længere tilbyder ophold efter § 67.

Ydelseskatalog for Følstruphusene - §85 

Ydelseskatalog for Boligerne på Skovstien 8-12 - §107 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------