Ydelseskataloger

I vores ydelseskataloger kan du læse om de forskellige tilbud Bocentret omfatter.

Ydelseskatalogerne beskriver Bocentrets ydelser på en systematisk og ensartet måde.

Ydelseskatalogerne har til formål:


• At skabe et godt informationsgrundlag for brugere, pårørende og brugerkommuner om tilbuddenes ydelser.

• At sikre et godt grundlag for løbende kvalitetssikring af den socialfaglige indsats, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en given ydelse.

• At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser.

• At sikre sammenhæng mellem ydelser og Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder.


Ydelseskatalogerne er først og fremmest rettet mod tilbuddenes brugere og deres pårørende, tilbuddenes medarbejdere, brugerkommuner samt sagsbehandlere i Socialfaglig Enhed i Borger- og Socialservice.

Ydelseskatalog Aktivtets- og samværstilbuddet Regnbuen 2018

De øvrige kataloger er lige nu under revision. Læs katalogerne for 2016 her:

Ydelseskatalog for Følstruphusene - §85 


Ydelseskatalog for Boligerne på Skovstien 2-6 - §108 


Ydelseskatalog for Boligerne på Skovstien 8-12 - §107 og §67