Regnbuen

Aktivitets- og samværtilbuddet Regnbuen ligger midt i Følstruphusene i Nødebo. Både borgere fra Bocentret og borgere udefra kan visiteres til til Regnbuen. Regnbuens seniorklub er et deltidstilbud til folkepensionister med særlige behov.

På Regnbuens får borgeren et forskelligartet og mangfoldigt aktivitetstilbud. Den enkeltes behov for oplevelser, udfoldelser, passende udfordringer og udvikling ønsker vi at tilgodese. 
Regnbuens tilbud retter sig mod unge og voksne med forskellige former for udviklingshæmning, der medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. De psykiske og fysiske funktionsnedsættelser omfatter eksempelvis autisme, sindslidelse, kognitiv forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade og multipel funktionsnedsættelse. Regnbuen tilgodeser borgernes meget forskellige, individuelle behov med hensyn til variation i aktiviteter og omfang af pædagogisk støtte. 

Kontakt

telefon

mail

Regnbuen

48471288

bocenter@hillerod.dk

Afdelingsleder
Christina Dahl

 72326095

 cdahl@hillerod.dk