Pædagogik og aktiviteter

Systemisk tilgang
På Regnbuen ønsker vi at møde borgerne ud fra en systemisk tilgang, da vi både vil sikre en helhedsorienteret indsats med inddragelse af borgerens netværk og en koordineret og kontinuerlig udvikling, hvor borgerens ressourcer vedligeholdes.

Pædagogik 
Pædagogikken på Regnbuen er personorienteret. Brugerne anerkendes som unikke personer, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv. Enhver behandles med tillid og respekt, og der tages i dagligdagen udgangspunkt i, hvilke sanser, brugeren udnytter bedst, så kommunikationsformer og aktiviteter kan tilgodese den enkelte. Nogle brugere er meget visuelle eller auditive, andre fungerer bedst ved at bruge deres taktile eller kinæstetiske sans. Brugerne kan udvikle sig i hver deres tempo og er medbestemmende om, hvad de skal lave igennem deres valg og fravalg. Dagligdagen er præget af forudsigelighed og tryghed.

Kommunikation med brugerne
En god dialog er afgørende for et godt samvær og samspil. Da Regnbuens brugere har meget forskellige kommunikative kompetencer, anvender vi et bredt spekter af kommunikationsmetoder og -redskaber. Der bruges Tegn til Tale, visualisering - f.eks. med fotos og Board Maker, diverse digitale kommunikationsprogrammer, naturlige tegn, konkreter mm. 

Medarbejderne er trænede i at være lydhøre overfor brugernes udspil og forskellige kommunikationformer og får jævnligt efteruddannelseskurser, så brugernes forskellige behov kan tilgodeses.

Aktiviteter
De daglige aktiviteter er lagt ind i et fast dagsskema. Det giver forudsigelighed, overblik og tryghed. Planen for dagens aktiviteter drøftes på gruppens morgenmøde.Derudover arbejder man også med ugeplaner og årsplaner.

Ugeplanen laves hver uge i samarbejde med brugerne. Planen indeholder forskellige aktiviteter. Det kan være motions- og sportsaktiviteter, massage eller besøg i sanserummet, kulturelle aktiviter, eller forskellige kreative aktiviteter. Den smukke natur omkring Regnbuen lægger naturligt op til gåture ved søen og i skoven, hvor man kan følge de forskellige årstider. Når man skal længere væk på tur kører man af sted i Regnbuens bus.

Alle større arrangementer, temauger mv. er lagt ind i en halvårsplan. Man har f.eks. en biografklub, man går i teater, man tager til museer eller på udflugter med helt andre mål.
På Regnbuen lægges der vægt på at have traditioner, men samtidig også på at udvikle nye arrangementer, så brugerne oplever forandring og dynamik
I løbet af året er der planlagt værkstedsuger med forskellige temaer. Efterårstemaet afsluttes altid med en stor høstfest. 

Caféaftener
Den sidste onsdag i hver måned (med undtagelse af juli og december) afholder Regnbuen en caféaften for deres brugere og eventuelle medbeboere, der har lyst til at deltage. Fra Kl. 18.30 til kl. 20.00 kan man komme og hygge sig med karaoke, bordfodbold, banko eller andet.
Der er mulighed for at købe sodavand, kage, boller mm.

Handleplaner
Der bliver udarbejdet en handleplan for hver bruger. Handleplanen beskriver brugerens sansemæssige profil og indeholder alle de personlige, sociale og kommunikative mål, der er lagt for brugerens udvikling. Handleplanen evalueres løbende og revideres mindst en gang årligt.

 

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 25-02-19