Regnbuens Seniorklub

Regnbuens Seniorklub er for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som har nået folkepensionsalderen.

Klubben er et tilbud, hvor mange forskellige seniorer mødes og kan deltage i nye eller allerede kendte aktivitetstyper, arrangementer og projekter, der bidrager til et omsorgsfuldt fællesskab i og uden for seniorklubben. Regnbuens Seniorklub er en integreret del af Regnbuen og deler fysiske rammer med Regnbuen. Seniorklubbens brugere har dermed på lige fod med Regnbuens andre brugere adgang til sanserum, massage og muligheden for ture ud af huset, fx svømning, ridning og biografture.