Pædagogik og aktiviteter

Pædagogik 
I klubben er det det vigtigste samværet med venner og ligestillede over et spil, en historie, fællessang en kop kaffe eller en snak. Seniorklubben giver mulighed for at skabe sociale relationer og motiverer til udvikling og forsat læring i et miljø med både mangfoldighed og respekt for den enkelte. Pædagogikken på Regnbuen er personorienteret, hvilket betyder at brugerne anerkendes som unikke personer, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv. Enhver behandles med tillid og respekt, og der tages i dagligdagen udgangspunkt i, hvilke sanser, brugeren udnytter bedst, så kommunikationsform og aktiviteter kan tilgodese den enkelte. Brugerne kan udvikle sig i hver deres tempo og er medbestemmende om, hvad de skal lave igennem deres valg og fravalg. Dagligdagen er præget af forudsigelighed og tryghed. 

Kommunikation med brugerne
En god dialog er afgørende for et godt samvær og samspil. Da seniorklubbens brugere har meget forskellige kommunikative kompetencer, anvender vi et bredt spekter af kommunikationsmetoder og -redskaber. Der bruges Tegn til Tale, visualisering - f.eks. med fotos og Board Maker, diverse digitale kommunikationsprogrammer, naturlige tegn, konkreter mm. 

Medarbejderne er trænede i at være lydhøre overfor brugernes udspil og forskellige kommunikationformer og får jævnligt efteruddannelseskurser, så brugernes forskellige behov kan tilgodeses.

Aktiviteter
Seniorklubben tager udgangspunkt i brugerens forudsætninger, og aktiviteterne planlægges i samarbejde med den enkelte. Eksempler på aktiviteter er gåture, udflugter, bagning, madlavning, banko, daglige gøremål/køkkenopgaver, film, it/computer/ipad, dans, musikoplevelser og tilbagevendende traditioner og højtider som jul, påske, Sankt Hans, høstfest, Halloween osv. Der er mulighed for at dyrke individuelle interesser og hobbyer som fx håndarbejde, maleri eller andet.

Siden blev senest opdateret d. 03-01-17