bocenter.hillerod.dk

Boligerne på Skovstien

Boligerne på Skovstien er af midlertidig karakter.

 Boligerne på Skovstien ligger i Hillerød Øst på en stor grund med have og terrasser, der grænser op til St. Dyrehave.

Botilbuddet er for unge mellem 15 og 25 år med moderat til svær udviklingshæmning. Her tilbydes pladser efter Serviceloven § 107, som omhandler midlertidigt ophold.  Boligerne er i gang med at blive ombygget og forventes at stå færdige i foråret 2018 med 27 boliger.

Kontaktoplysninger:

Skovstien 2 - telefon: 72 32 61 24

Skovstien 4 -  telefon: 72 32 61 25

Skovstien 6 - telefon: 72 32 61 26

Nattevagtstelefon 22.30-6.30 - 72 32 61 30

Afdelingsleder Gitte Wikke - 72 32 61 12