Boligerne på Skovstien

Boligerne på Skovstien er et midlertidigt botilbud.

 Boligerne på Skovstien ligger i Hillerød Øst på en stor grund med have og terrasser, der grænser op til St. Dyrehave.

Botilbuddet er for unge mellem 15 og 25 år med moderat til svær udviklingshæmning. Her tilbydes 27 pladser efter Serviceloven § 107, som omhandler midlertidigt ophold.  

Kontaktoplysninger:

Skovstien 2 - telefon: 72 32 61 24

Skovstien 4 -  telefon: 72 32 61 25

Skovstien 6 - telefon: 72 32 61 26

Skovstien 8-12 - telefon: 72 32 75 80

Nattevagtstelefon 22.30-6.30 - 72 32 61 30

Afdelingsleder Gitte Wikke - 72 32 61 12