Boligerne på Skovstien

Boligerne på Skovstien er af både permanent og midlertidig karakter.

Boligerne på Skovstien består af seks bo-enheder fordelt på to huse. Her er fuldtidspladser til unge fra 15 år og til voksne. Boligerne på Skovstien ligger i Hillerød Øst på en stor grund med have og terrasser, der grænser op til St. Dyrehave.


Hus 8, 10 og 12 
Boligerne på Skovstien 8-12 er et botilbud for unge mellem 15 og 25 år med moderat til svær udviklingshæmning. Her tilbydes pladser efter Serviceloven § 107, som omhandler midlertidigt ophold. 

Hus 2, 4 og 6 
Boligerne på Skovstien 2-6 er boliger for voksne med særlige behov efter Serviceloven §108, som omhandler permanent ophold. 

Kontaktoplysninger

Telefon

Skovstien 2

72326121

Skovstien 4

72326122

Skovstien 6

72326123

Skovstien 8

72326124

Skovstien 10

72326125

Skovstien 12

72326126

Nattevagtstelefon kl. 22.30 -7.00

72326130

Afdelingsleder Gitte Wikke
gwik@hillerod.dk

72326112