Beboerne

I Boligerne på Skovstien bor unge og voksne mennesker, som har brug for udvidet støtte til deres daglige gøremål. Beboerne er fra 18 år og til ca. 60 år og forskellene i alder giver mulighed for både at lave særlige aktiviteter rettet mod et ungdomsmiljø, skabe fællesskaber blandt de voksne beboere, og pleje relationer på tværs af aldersgrupper.Beboere i Skovstien 2-6
I hus 2-4-6 (tidligere kaldet 'Syvstjernen') er målgruppen voksne med udviklingshæmning og betydeligt nedsat funktionsniveau. Normalt bor der i alt 17 beboere fordelt på 3 mindre boenheder.

Beboere i Skovstien 8-12
I hus 8-10-12 (tidligere kaldet 'Skovbrynet') er beboerne unge mellem 15 og 25 år med udviklingshæmning i varierende grad. Hus 8-10-12 er normeret til 16 beboere fordelt på tre mindre boenheder. 
Siden blev senest opdateret d. 07-09-15