Botilbud Vingen

Vingen

Botilbud Vingen ligger lige ved siden af Boligerne på Skovstien og stod færdig i november 2017.

På Vingen bor unge og voksne mennesker, som har brug for udvidet støtte til deres daglige gøremål. Beboerne er fra 18 år og til ca. 60 år og forskellene i alder giver mulighed for både at lave særlige aktiviteter rettet mod et ungdomsmiljø, skabe fællesskaber blandt de voksne beboere, og pleje relationer på tværs af aldersgrupper. 

Se her Vingen blive til.

Kontaktoplysninger på Botilbud Vingen, Fredskovhellet 65, 3400 Hillerød:

Kontakt Vingen på telefonnummer 72 32 39 51 eller 72 32 39 52

Nattevagt fra kl. 22.30 til 6.30 telefonnummer 72 32 39 55

Afdelingsleder Gitte Wikke - telefon: 72 32 61 12 gwik@hillerod.dk