Spring menu over

Enhver borger i Bocentret skal mødes i eget hjem med respekt og anerkendelse af egen selvbestemmelsesret. Borgeren understøttes derved i at opnå optimal livskvalitet. Med udgangspunkt i den enkeltes kommunikation og kompetencer, stræber vi efter, at borgeren oplever sig som en værdifuld og inkluderet medborger, som har mulighed for at føre et sundt og aktivt liv i fællesskab med andre.

Logo