Spring menu over

På Regnbuen får borgeren et forskelligartet og mangfoldigt aktivitetstilbud. Den enkeltes behov for oplevelser, udfoldelser, passende udfordringer og udvikling ønsker vi at tilgodese.
Regnbuen tilgodeser borgernes meget forskellige, individuelle behov med hensyn til variation i aktiviteter og omfang af pædagogisk støtte.

Målgruppe

Regnbuens tilbud retter sig mod unge og voksne med forskellige former for udviklingshæmning, der medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. De psykiske og fysiske funktionsnedsættelser omfatter eksempelvis autisme, sindslidelse, kognitiv forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade og multipel funktionsnedsættelse

Pædagogik og aktiviteter

På Regnbuen ønsker vi at møde borgerne ud fra en systemisk tilgang, da vi både vil sikre en helhedsorienteret indsats med inddragelse af brugerens netværk og en koordineret og kontinuerlig udvikling, hvor brugerens ressourcer vedligeholdes.
Brugerne anerkendes som unikke personer, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv. Enhver behandles med tillid og respekt, og der tages i dagligdagen udgangspunkt i, hvilke sanser, brugeren udnytter bedst, så kommunikationsformer og aktiviteter kan tilgodese den enkelte. Nogle brugere er meget visuelle eller auditive, andre fungerer bedst ved at bruge deres taktile eller kinæstetiske sans. Brugerne kan udvikle sig i hver deres tempo og er medbestemmende om, hvad de skal lave igennem deres valg og fravalg. Dagligdagen er præget af forudsigelighed og tryghed.

Kommunikation med brugerne

En god dialog er afgørende for et godt samvær og samspil. Da Regnbuens brugere har meget forskellige kommunikative kompetencer, anvender vi et bredt spekter af kommunikationsmetoder og -redskaber. Der bruges Tegn til Tale, visualisering - f.eks. med fotos og Board Maker, diverse digitale kommunikationsprogrammer, naturlige tegn, konkreter mm.

Medarbejderne er trænede i at være lydhøre overfor brugernes udspil og forskellige kommunikationformer og får jævnligt efteruddannelseskurser, så brugernes forskellige behov kan tilgodeses.

Organisering i aktivitetsgrupper

Regnbuen er organiseret i aktivitetsgrupper hvor der er lagt vægt på borgerens udviklingsniveau, ønsker og interesser.

Der er Sansegruppen, som har særligt fokus på aktiviteter der indebærer samvær og sansestimulering;

Nærværsgruppe, som er en skærmet gruppe med fokus på nærværet til borgerne. Det er for borgere, der er særlige følsomme over for sansestimuli, har behov for overskuelige rammer og struktur, samt med et behov for høj grad af pleje og omsorg.

Der er Cafegruppen, hvor der tilbydes aktiviteter baseret på samvær og fællesskab. Denne gruppe har fokus på at tilbyde borgerne et cafémiljø, hvor aktiviteterne udformes herefter. Dette kan eksempelvis være gåture for at plukke krydderurter, bagning m.m.

Der er Natur- og bevægelsesgruppen hvor der er fokus på motion og bevægelse i hverdagen. Der vil være aktiviteter såsom morgengymnastik, folkedans m.m. Derudover vil naturen blive en stor medspiller, da vi prioriterer gåture i naturen højt.

Der Aktivitetsgruppen, som er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tilbud med fokus på natur, bevægelse og beskæftigelse i et skærmet, struktureret og forudsigeligt miljø, hvor brugerne har behov for en-til-en støtte.

Endelig er der Arbejdsgruppen som tilbyder et fleksibelt, men forudsigeligt miljø, med fokus på meningsfuld beskæftigelse. Det er en gruppe for Regnbuens mere fysisk velfungerende borgere, som vil hjælpe med små arbejdsopgaver. Dette kan for eksempel være aktiviteter såsom at samle skrald, feje m.m. Denne gruppe har fokus på at denne meningsfulde beskæftigelse kan give øget selvværd og højne borgernes livskvalitet.

Caféaftener

Den sidste onsdag i hver måned (med undtagelse af juli og december) afholder Regnbuen en caféaften for deres brugere og eventuelle medbeboere, der har lyst til at deltage. Fra Kl. 18.30 til kl. 20.00 kan man komme og hygge sig med karaoke, bordfodbold, banko eller andet.
Der er mulighed for at købe sodavand, kage, boller mm.

Handleplaner

Der bliver udarbejdet en handleplan for hver bruger. Handleplanen beskriver brugerens sansemæssige profil og indeholder alle de personlige, sociale og kommunikative mål, der er lagt for brugerens udvikling. Handleplanen evalueres løbende og revideres mindst en gang årligt.

Regnbuens Seniorklub

Regnbuens Seniorklub er for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som har nået folkepensionsalderen.

Klubben er et tilbud, hvor mange forskellige seniorer mødes og kan deltage i nye eller allerede kendte aktivitetstyper, arrangementer og projekter, der bidrager til et omsorgsfuldt fællesskab i og uden for seniorklubben. Regnbuens Seniorklub er en integreret del af Regnbuen og deler fysiske rammer med Regnbuen. Seniorklubbens brugere har dermed på lige fod med Regnbuens andre brugere adgang til sanserum, massage og muligheden for ture ud af huset, fx svømning, ridning og biografture.

I klubben er det det vigtigste samværet med venner og ligestillede over et spil, en historie, fællessang en kop kaffe eller en snak. Seniorklubben giver mulighed for at skabe sociale relationer og motiverer til udvikling og forsat læring i et miljø med både mangfoldighed og respekt for den enkelte. Pædagogikken på Regnbuen er personorienteret, hvilket betyder at brugerne anerkendes som unikke personer, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv. Enhver behandles med tillid og respekt, og der tages i dagligdagen udgangspunkt i, hvilke sanser, brugeren udnytter bedst, så kommunikationsform og aktiviteter kan tilgodese den enkelte. Brugerne kan udvikle sig i hver deres tempo og er medbestemmende om, hvad de skal lave igennem deres valg og fravalg. Dagligdagen er præget af forudsigelighed og tryghed. 

 

Åbningstider:

Man-tors: kl. 8-16
Fre: 8-12

Kontaktoplysninger:

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen
Nødebovej 38E, 3480 Fredensborg
Kontor: telefon 7232 6040

Afdelingsleder Christina Svarrer - tlf:7232 6095

 

Logo