Spring menu over

Borgerne på Freydal har på grund af følelsesmæssige, sociale og/eller adfærdsmæssige problemstillinger behov for et ophold af en kortere eller længere varighed, som afsæt til at komme videre i tilværelsen.
Der kan være tale om borgere med diagnoser som fx skizofreni og personlighedsstrukturforstyrrelser, men også borgere uden diagnoser, idet symptomer på psykiske lidelser ofte fører til sociale konsekvenser, lang tid før en egentlig diagnosticering finder sted.
Freydal henvender sig ligeledes til borgere diagnosticeret indenfor den ”lettere” ende af autismespektrummet. Borgere for hvem diagnosen har medført problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne der følges af psykiske symptomer, såsom depression, angsttilstande, ADHD, skizoide lidelser mfl.

Hvem kan bo på Freydal

Borgere på Freydal har pga. følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger behov for et ophold af en kortere eller længerevarende periode, som afsæt til at komme videre i tilværelsen.
Der kan være tale om borgere med diagnoser som skizofreni og personlighedsstrukturforstyrrelser, men også borgere uden diagnoser, idet symptomer på psykiske lidelser ofte fører til sociale konsekvenser, lang tid før en egentlig diagnosticering finder sted.
Freydal henvender sig ligeledes til borgere diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. Borgere der i tilknytning til denne diagnose har problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne der følges af psykiske symptomer, såsom depression, angsttilstande, ADHD, skizoide lidelser m.fl.
Tilbuddet er opmærksom på, at borgernes ressourcer og funktionsnedsættelser varierer både individuelt og over tid. Der er således også forskel på behovet for støtte og omsorg.
Freydal henvender sig ikke til borgere med udadreagerende adfærd, behandlingsdomme, aktivt misbrug eller aktivt kriminaliseret adfærd.
På Freydal lægger vi vægt på, at borger er motiveret for at arbejde med egen udvikling og mestring af eget liv.

Omgivelserne

Freydal ligger tæt på både bymidte og natur, der lægger op til mange former for motion.

Freydal ligger i Hillerød by, tæt på bymidten med mange indkøbsmuligheder. Der er busstoppested tæt på og kort afstand til bus og tog. I nærområdet er der flere uddannelsessteder og mange muligheder for fritidsaktiviteter, fx svømmehal, sportshal, træningscentre, caféer og biografer.

Freydal består af fem beboelseshuse og et fælleshus med fællesstue, kontorer, mødefaciliteter og et rum til nattevagt. Husene er i et plan og indeholder hver fire værelser med egen udgang til terrasse. Herudover to fælles badeværelser og fælles køkken-alrum.
På udearealerne er der p-pladser, cykelskur, grønt område med boldbane, terrasser til hvert hus samt en stor fællesterrasse ved fælleshuset.

Hverdagen og livet på Freydal

Hverdagen på Freydal er bygget op så den afspejler en almindelig hverdag.
Dagen er struktureret med faste tider for hvornår man står op, spiser fællesmåltider og har forskellige opgaver og aktiviteter. Der er ligeledes faste tidspunkter for deltagelse i gruppeforløb samt deltagelse i fysisk aktiviteter. I fritiden er der mulighed for at deltage i kreativ aktivitet, kulturelle tilbud, motionstilbud og socialt samvær både i og uden for husene.

Rammer for servicehunde på Freydal

Vi oplever en stigning i antallet af borgere, der har servicehund. Der er derfor rammer for, hvor servicehunde må færdes på Freydal. Disse rammer er sat af hensyn til de øvrige borgeres fysiske og psykiske trivsel.
Servicehunde må ifølge med ejeren færdes på matriklen i snor og med servicehundevest på. Servicehunde må færdes frit på borgerens eget værelse. Hvis der er etableret hundegård i forbindelse med værelset, må hunden også opholde sig her.
Servicehunde er IKKE tilladt i fælleshuset. Nogle borgere er allergiske over for hunde. Mange borgere, som er psykisk sårbare, er ikke trygge ved hunde. For at undgå at disse borgere trækker sig fra samværet i fælleshuset, er hunde ikke tilladt der. Dette samvær er en væsentlig del af en borgers ophold på Freydal og bidrager til borgerens recovery.
Fælleskøkkenet på Freydal er et produktionskøkken. Fødevaremyndighederne stiller derfor en række krav, som vi skal opfylde. Disse krav er meget vanskelige at opfylde, hvis der er hunde i køkkenet.

Derfor er der ingen adgang for hunde i både fælleshus og fælleskøkken.

Læs her om takst og brugerbetaling

Læs her om visitering til Freydal

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Schwaner på 7232 6013.

Kontoret på Freydal har dette telefonnummer: 7232 6070

Logo