Spring menu over

Tilbud til borgere over 18 år

Følstruphusene, Botilbud Vingen og Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Disse tilbud retter sig mod unge og voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk funktionsevne og eventuelt varigt nedsat fysisk funktionsevne, der medfører omfattende behov for støtte i hverdagen. Funktionsnedsættelserne omfatter eksempelvis autismespektrumforstyrrelser, sindslidelse, kognitive forstyrrelser, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade og multipel funktionsnedsættelse. Målgruppen er defineret efter Voksenudredningsmetoden som målgruppe E - det vil sige fuldstændige problemer. Målgruppen er fra 18 år og opefter.

Læs Følstruphusenes faglige profil her.

Læs Vingens faglige profil her.

Læs Regnbuens faglige profil her.

Tilbud til borgere mellem 18 og 25 år

Boligerne på Skovstien 
Målgruppe er unge mellem 18 og 25 år på indflytningstidspunktet med varigt nedsat psykisk funktionsevne og eventuelt varigt nedsat fysisk funktionsevne, der medfører omfattende behov for støtte i hverdagen. Funktionsnedsættelserne omfatter eksempelvis autismespektrumforstyrrelser, OCD, kognitive forstyrrelser, mobilitetsnedsættelse , kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade. Målgruppen er defineret efter Voksenudredningsmetoden som målgruppe E - det vil sige fuldstændige problemer. Boligerne på Skovstien er ikke egnet til borgere der anvender kørestol eller rollator i dagligdagen. 

Læs Boligerne på Skovstiens faglige profil her.

Her kan du se en film om Boligerne på Skovstien.

 

Logo