Spring menu over

Tilbud til borgere over 18 år

Følstruphusene, Botilbud Vingen og Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Disse tilbud retter sig mod unge og voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk funktionsevne og eventuelt varigt nedsat fysisk funktionsevne, der medfører omfattende behov for støtte i hverdagen. Funktionsnedsættelserne omfatter eksempelvis autismespektrumforstyrrelser, sindslidelse, kognitive forstyrrelser, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade og multipel funktionsnedsættelse. Målgruppen er defineret efter Voksenudredningsmetoden som målgruppe E - det vil sige fuldstændige problemer. Målgruppen er fra 18 år og opefter.

Tilbud til borgere mellem 18 og 25 år

Boligerne på Skovstien 
Målgruppe er unge mellem 18 og 25 år på indflytningstidspunktet med varigt nedsat psykisk funktionsevne og eventuelt varigt nedsat fysisk funktionsevne, der medfører omfattende behov for støtte i hverdagen. Funktionsnedsættelserne omfatter eksempelvis autismespektrumforstyrrelser, OCD, kognitive forstyrrelser, mobilitetsnedsættelse , kommunikationsnedsættelse, erhvervet eller medfødt hjerneskade. Målgruppen er defineret efter Voksenudredningsmetoden som målgruppe E - det vil sige fuldstændige problemer. Boligerne på Skovstien er ikke egnet til borgere der anvender kørestol eller rollator i dagligdagen. 

Læs mere om Boligerne på Skovstiens faglige profil med tredelt forløb her.

Her kan du se en film om Boligerne på Skovstien.

Tilbud til borgere mellem 18 og 50 år

Freydal
Målgruppen er psykisk sårbare borgere mellem 18 og 50 år eventuelt med autismespektrumforstyrrelser i den lettere ende af spektret. Det er borgere, for hvem diagnosen har medført problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne. Det kan følges af psykiske symptomer som for eksempel depression, angsttilstande, ADHD eller skizoide lidelser.

Læs her om rammer for servicehunde på Freydal.

Tjek ledige pladser på Tilbudsportalen her.Logo