Spring menu over

Takster for 2023

Følstruphusene § 85

Ydelse kr/døgn - differentieret takst:

  Takstkategori 1  1.990
 

Takstkategori 2 

2.105
  Takstkategori 3  2.219

 

Takstkategori 4  2.448

 

Takstkategori 5  2.677

 

Takstkategori 6  3.364

 

Takstkategori 7 3.822

 

Takstkategori 8 4.738

Læs mere om differentierede takster på Følstruphusene.

Botilbud Vingen § 85

Ydelse kr/døgn - differentieret takst:

  Takstkategori 1 1.920
  Takstkategori 2 2.020
  Takstkategori 3  2.120
  Taktstkategori 4 2.220

Læs mere om takstdiffentiering på Vingen her.

 

Boligerne på Skovstien § 107

Ydelse kr/døgn - differentieret takst:

  Takstkategori 1  1.136
 

Takstkategori 2 

1.441
  Takstkategori 3  1.746

 

Takstkategori 4  2.051

 

Takstkategori 5  2.356

 

Takstkategori 6  2.661

Læs mere om takstdifferentiering på Boligerne på Skovstien her.


Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Ydelse kr/måned

Heldagstilbud - 36 timer/uge 22.045

Halvdagstilbud - 18 timer/uge 11.023

Seniorklub - 12 timer/uge 7.348

Brugerbetaling

Borgerne på Regnbuen betaler 200 kr./måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.

BOLIGUDGIFTEN - betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D

Husleje/måned 8.406 kr.
Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.600 kr.
Antenne, lille TV-pakke/måned 244 kr.

Følstruphusene - Nødebovej 55 F

Husleje/måned 9.063 kr.
Aconto el, vand, varme/måned 1.300 kr.
Antenne og lille TV-pakke inkluderet
i husleje

Botilbud Vingen

Husleje/måned 7.140 kr.
Aconto el, vand, varme/måned 1.000 kr.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet .

Boligerne på Skovstien

Boligudgift inklusive el, vand og varme
fastsættes af betalingskommunen ud fra
boligens størrelse samt beboerens
indkomst.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.

BOLIGSTØTTE

Ejendommene Følstruphusene og Botilbud Vingen administreres og ejes henholdsvis af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien ejes og drives af Hillerød Kommune.

Beboerne på Følstruphusene og Botilbud Vingen har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligstøtte efter reglerne om lejebolig.

Beboerne på Boligerne på Skovstien betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen.

KOST - betales af beboeren

På hele Bocentret 2.659 kr. pr. måned.

I 2024 vil prisen være 2.846 kr. pr. måned

VASK OG PAPIRVARER - betales af beboeren

Bocenter 125 kr. pr. måned.

I 2024 vil prisen være 175 kr. pr. måned.

 

Logo