Spring menu over

2023 Tilsynsrapport Aktivitets Og Samværstilbuddet Regnbuen 2023Der føres tilsyn med Bocentret af forskellige myndigheder - social-, sundhed- og fødevaremyndigheder. Du kan læse de seneste rapporter her.

Socialtilsynet

Tilsynsmyndigheden besøger husene, taler med medarbejdere, beboere og ledere, samt gennemlæser skriftligt materiale (fx referater, handleplaner og delmål for borgerne). På baggrund af dette udarbejdes en årlig tilsynsrapport. 

 Klik på Tilsyn til venstre i Tilbudsportalens menu.

Boligerne på Skovstien, seneste tilsynsrapport

Botilbud Vingen, seneste tilsynsrapport

Følstruphusene, seneste tilsynsrapport

Regnbuen, seneste tilsynsrapport

 

Sundhedsfagligt tilsyn

Det sundhedsfaglige tilsyn foretages i Styrelsen for Patientsikkerheds regi, og fungerer som garant for, at Bocentret varetager borgernes helbred og medicinforbrug korrekt og sikkert.

Følstruphusene, Sundhedsfaglig tilsynsrapport 2022

Fødevarestyrelsens kontroltilsyn

Alle medarbejdere i Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov deltager i et kursus i hygiejne og fødevarehåndtering. 

Se kontrolrapporterne fra Fødevarestyrelsen. Søg på fx  "Vingen", "Skovstien", "Nødebovej 38" eller "Nødebovej 55"

Logo