Spring menu over

Kontrol af kvalitet

Der arbejdes på flere niveauer for at sikre et højt kvalitetsniveau i Bocenter for unge og voksne med særlige behov. Socialtilsynet fører driftstilsyn for at sikre, at Bocentret drives godt, og at den pædagogiske kvalitet er tilfredsstillende. Der føres ligeledes sundhedsfagligt tilsyn, hvor der er fokus på sikring af beboernes fysiske og medicinske behov, mens Fødevarestyrelsens kontrol sikrer en god hygiejne og korrekt fødevarehåndtering. Vores godkendelse af Socialtilsynet og de seneste tilsynsrapporter, kan du finde i menuen til venstre.

Kvalitetsniveau og udvikling af kvalitet 

Vi arbejder i Bocentret ud fra Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, der beskriver de konkrete krav, som Serviceloven stiller til tilbuddene i Bocentret.

Logo