Spring menu over

Vi yder socialpædagogisk støtte og omsorg med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret og hjælper beboerne med hverdagens praktiske gøremål. Vi respekterer, at vi arbejder som gæster i beboernes eget hjem. Vi tænker støtte og aktiviteter ind i en helhedsløsning, hvor vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og behov. De daglige gøremål og aktiviteter sker med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker. Nogle beboere bliver hjemme i Bocentret, nogle går i skole eller i dagtilbud, mens andre går på arbejde.Det daglige arbejde med den enkelte borger tager afsæt i borgerens § 141-handleplan samt den pædagogiske handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende.

En individuelt tilpasset indsats 

Alle mennesker rummer ressourcer og muligheder, uanset funktionsevne og diagnose. Som botilbud er det vores opgave tilpasse indsatsen til den enkeltes behov og evner. Med en personorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte beboer, bliver det muligt at inkludere en bred variation af særlige behov. 

Varierende støttebehov - varierende tilbud

I Følstruphusene og Boligerne på Skovstien bor borgere med meget varierede behov for støtte og omsorg.
En stor del af vores beboere har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og et betydeligt behov for pleje og omsorg. De får støtte til blandt andet den personlige hygiejne, praktiske gøremål og oprettelsen og vedligeholdelsen af sociale relationer med udgangspunkt i deres ønsker. 

Ungdomstilbud

Til yngre beboere har vi i Boligerne på Skovstien, som er et midlertidigt botilbud. Her yder vi socialpædagogisk indsats med sigte på at afklare de unges fremtidige bomuligheder. 

 

 

 

 

 

Logo