Spring menu over

Bocentrets målgrupper er unge og voksne med udviklingshæmning i en sådan grad, at de ikke kan bo selvstændigt eller i bofællesskab. De har brug for omfattende pædagogisk støtte, omsorg og praktisk hjælp til at klare hverdagens gøremål. Graden af udviklingshæmning varierer fra at skulle have hjælp til stort set alt til at kunne klare egen pleje og færden med verbal guidning og støtte. Der kan desuden være tale betydelige psykiatriske og eller neurologiske vanskeligheder samt generelle problematikker af adfærdsmæssig karakter. Fysiske funktionsnedsættelser som f.eks. spasticitet og lammelser er også almindelige. En del beboere har dobbeltdiagnoser som f.eks. udviklingshæmning og autisme.

Bocentrets ydelser ydes efter Serviceloven og loven om Almene Boliger og takstreguleres årligt. Læs mere herunder om de lovgivningsmæssige rammer, ydelserne, taksterne og visitering.

Logo