Spring menu over

Vi møder borgeren med en accept af at ethvert menneske har sin egen sandhed og sit eget syn på verden. Derfor arbejder vi med kommunikation i systemisk perspektiv og narrativ metode, som åbner for flere fortolknings- og dermed handlemuligheder for borgeren. Borgerens handlemuligheder - hvordan man afdækker dem og kompenserer hvis de mangler - er et gennemgående tema i de faglige metoder, som vores samarbejde med borgeren baserer sig på.

Tværfaglig støtte

Vi yder tværfaglig støtte til borgeren, der blandt andet omhandler om fysisk udfoldelse, praktiske gøremål, socialt samvær og daglig hygiejne. Rammen om støtten er borgerens hjem, og støtten tilrettelægges individuelt efter den enkeltes behov.

Velfærdsteknologi giver mere selvbestemmelse

Velfærdsteknologi fx Go-Talk-Now, MD-kalender, iPads og touchskærme søger vi at inddrage, hvor det øger borgeren kommunikationsmuligheder, handlemuligheder eller hvor det øger den fælles beslutningskraft i huset.

Logo