Velkommen til Bocenter for unge og voksne med særlige behov - scroll ned for information om konflikt

Bocenter for unge og voksne med særlige behov er et tilbud til unge og voksne med forskellige former for udviklingshæmning, som medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Bocentret er fordelt på adresser både i Nødebo og Hillerød. I Nødebo ligger Følstruphusene ved bredden af Esrum Sø - her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105 og Servicelovens § 85. I Hillerød ligger Botilbud Vingen i skovbrynet nær CSU Egedammen - her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105 og Servicelovens § 85. På Boligerne på Skovstien og på Boligerne på Herlufdalsvej findes særlige tilbud til unge efter Servicelovens  § 107.  Midt i Følstuphusene i Nødebo ligger Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen, som er et tilbud efter Servicelovens § 104.
Bocentret hører under Hillerød Kommune, men vi modtager også borgere fra andre kommuner.

Information om konflikt: 

En del af det pædagogiske personale på Bocentret er af fagforeningen SL udtaget til at strejke.

Det drejer sig om pædagogerne på Følstruphusene, som består af Husene A, B, C, D samt Nødeboparken Hus 1 og 2. 

Med FOA er der forhandlet et nødberedskab, sådan at rengøring på Boligerne på Skovstien og på Regnbuen opretholdes i rimelig standard. Regnbuen holdes derfor åbent som normalt.

Konflikten er indtil videre afblæst, men vi afventer det endelige udfald af urafstemningerne i de enkelte forbund. Man vil kunne holde sig orienteret om strejkens omfang, og hvad det betyder for borgerne på Bocentret her på siden.

Opdateret 30. april.