Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Ét Bocenter - fem forskellige tilbud. 

På alle tilbud har vi fokus på selvbestemmelse og et aktivt liv i fællesskab. Vi respekterer den enkelte borgers mulighed for også at kunne trække sig fra fællesskabet. Vi er fokuserede på mennesket før handicap, og vi arbejder sammen med og om borgerne for, at de kan leve et liv i udvikling og med størst mulig selvbestemmelse.

Bocenter for unge og voksne med særlige behov er et bo- og aktivitetscenter for unge og voksne fra 18 år og opefter med moderat til svær udviklingshæmning og Hillerød Kommune samt psykisk sårbare unge og voksne eventuelt med autismespektrumforstyrrelser.

For at begrænse smittespredning og bryde smittekæder skal du nu have coronapas, når du besøger beboere på Bocentret og opholder dig på fællesarealerne. Du har et coronapas, hvis du er vaccineret, tidligere smittet eller har en negativ coronatest. 

Siden er opdateret 30. november 2021