Velkommen til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Bocenter for unge og voksne med særlige behov er et tilbud til unge og voksne med forskellige former for udviklingshæmning, som medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Bocentret er fordelt på adresser både i Nødebo og Hillerød. I Nødebo ligger Følstruphusene ved bredden af Esrum Sø - her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105. I Hillerød ligger Botilbud Vingen i skovbrynet nær CSU Egedammen - også her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105. Boligerne på Skovstien 2-12 er et midlertidigt botilbud til unge efter Servicelovens  § 107.  Midt i Følstuphusene i Nødebo ligger Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen, som er et tilbud efter Servicelovens § 104. Freydal, er et nyt midlertidigt tilbud til psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser mellem 18 og 50 år efter Servicelovens  107. Freydal ligger også i Hillerød.

Bocentret hører under Hillerød Kommune, men vi modtager også borgere fra andre kommuner.

NYHEDER: Bocentret havde indstillet tre ildsjæle fra Nødebo Hjulspin til årets handicappris - og de vandt:)  Hjulspinnerne cykler ture sammen med borgerne og begge parter nyder det.