Bocentrets fem tilbud

Bocenter for unge og voksne med særlige behov består af fem tilbud i Hillerød Kommune, der henvender sig til unge eller voksne over 18 år med varigt nedsat funktionsevne eller psykisk sårbarhed. Fælles for alle borgere på Bocentret er, at de har behov for omfattende støtte i hverdagen og for vågen nattevagt.

 

Midlertidige botilbud:

Boligerne på Skovstien 2-12 er et midlertidigt botilbud efter SEL § 107 til 27 unge med varigt nedsat funktionsevne mellem 18 og 25 år på indflytningstidspunktet . Tilbuddet ligger i Hillerød.
Tjek Tilbudsportalen for ledige pladser.  Du se en film om Boligerne på Skovstien her.

 

Freydal er et midlertidigt botilbud  efter SEL § 107 til 20 psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser mellem 18 og 50 år. Freydal ligger i Hillerød.
Tjek Tilbudsportalen for ledige pladser.

Længerevarende botilbud:

Følstruphusene er et længerevarende botilbud til 59 voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk og eventuelt fysisk funktionsevne efter ABL § 105, stk 2 samt socialpædagogisk støtte i henhold til SEL § 85. Tilbuddet ligger i Nødebo.
Tjek Tilbudsportalen for ledige pladser.

Botilbuddet Vingen er et længerevarende botilbud til 20 voksne over 18 år med varigt nedsat funktionsevne efter ABL § 105 stk. 2 samt socialpædagogisk støtte i henhold til SEL § 85. Tilbuddet ligger i Hillerød.
Tjek Tilbudsportalen for ledige pladser.

Aktivitets- og samværstilbud:

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen er et tilbud til voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk og eventuelt fysisk funktionsevne efter Servicelovens § 104. Det ligger midt i Følstuphusene i Nødebo.
Tjek Tilbudsportalen for ledige pladser.