Om Bocentret

Bocenter for unge og voksne med særlige behov tilbyder en tværfaglig indsats for voksne mennesker i eget hjem med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Enhver borger i Bocentret bliver mødt i eget hjem med respekt for og anerkendelse af egen selvbestemmelsesret, og gives mulighed for at leve et så inkluderet liv som muligt. Med udgangspunkt i den enkeltes kommunikation og kompetencer, stræber vi efter, at enhver borger på Bocentret oplever sig som en værdifuld medborger, og får mulighed for at føre et sundt og aktivt liv i fællesskab med andre.

Bocentrets målgrupper
Bocentrets målgruppe er unge og voksne med udviklingshæmning i en sådan grad, at de ikke kan bo selvstændigt eller i bofællesskab. De har brug for omfattende pædagogisk støtte, omsorg og praktisk hjælp til at klare hverdagens gøremål. Graden af udviklingshæmning varierer fra at skulle have hjælp til stort set alt til at kunne klare egen pleje og færden med verbal guidning og støtte. Der kan desuden være tale betydelige psykiatriske og eller neurologiske vanskeligheder samt generelle problematikker af adfærdsmæssig karakter. Fysiske funktionsnedsættelser som f.eks. spasticitet og lammelser er også almindelige. En del beboere har dobbeltdiagnoser som f.eks. udviklingshæmning og autisme, udviklingshæmning og pareser, eller udviklingshæmning med en psykiatrisk diagnose. Flere af vores beboere har kommunikative vanskeligheder og har desuden brug for hjælp til at danne relationer til andre mennesker. 

På Freydal er målgruppen  psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser i den lettere ende af spektrummet .  Det er borgere for hvem diagnosen har medført problemer med bl.a. socialt samspil og kommunikation samt manglende fleksibilitet og nedsat social forestillingsevne. Det kan følges af psykiske symptomer, såsom depression, angsttilstande, ADHD, skizoide lidelser mfl. Målgruppen er mellem 18 og 50 år.


Støtte til selvbestemmelse og kommunikation – pædagogisk tilgang
Borgere med særlige behov har de samme grundlovssikrede rettigheder om selvbestemmelse og privatlivets ukrænkelighed, som alle andre. De har nogle fysiske eller psykiske begrænsninger der betyder, at de skal have støtte til at gøre brug af disse rettigheder og udtrykke deres ønsker. Derfor arbejder vi i Bocentret på at tilpasse tilbuddet til beboernes ønsker og behov, og sikre os, at de har valgmuligheder og derigennem højest mulig grad af indflydelse på eget liv. Vi arbejder desuden med at give beboerne de fornødne kommunikationsredskaber. Det er beboerens trivsel, kommunikation og livskvalitet, som er udgangspunktet for indsatsen. Relationen og respekten for beboerens selvbestemmelse, integritet og ret til at sætte dagsorden i eget liv, er omdrejningspunktet i den pædagogiske praksis.

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen hører også under Bocentret. Du kan læse om målgruppen her.