Information om corona og Bocentret

Der er besøgsrestriktioner på Bocentret. Læs nedenfor hvordan det udmønter sig på de enkelte tilbud. Nederst på siden kan du se små film, vi har produceret til borgerne om Covid-19. Denne side opdateres løbende. Sidst opdateret 11. januar 2021.

Om besøg på Bocentret

Her kan du læse om de gældende besøgsrestriktioner på Bocentret.

Hen over julen har der været smitteudbrud på Vingen. Karantænen er nu ophævet og Vingen er derfor tilbage til normalen, dvs. at der kan være besøg i den enkelte borgers lejlighed. Vi anbefaler dog mundbind ved besøg.

Generelt om besøg på Bocentret

Vi modtager ikke besøg på fællesarealer, men udelukkende i borgerens egen bolig eller uden døre. Da adgangsforholdene er forskellige på Bocentrets forskellige tilbud vil restriktionerne være forskellige fra sted til sted. Som udgangspunkt foregår besøg uden døre.

• For alle tilbud gælder at alle besøg skal aftales med tilbuddets afdelingsleder.
• Besøg kan kun foretages af 1-3 faste besøgspersoner - og kun af 2 ad gangen
• Alle parter skal være uden symptomer på COVID 19
• Indendørs besøg skal aftale individuelt og kan kun foregå i beboerens egen lejlighed med direkte indgang udefra - dvs.  på Boligerne på Skovstien og dele af Følstruphusene Hus 1-2 foregår alle besøg udendørs. 

Sådan arrangeres et besøg på Bocentret:

• I har mulighed for at besøge jeres pårørende udendørs på besøgsområder på det enkelte tilbud – eller gå en tur. 
• Kontakt afdelingsleder og aftal hvornår og hvor længe du/I vil være på besøg eller gå en tur med din pårørende. Dette skal være i god tid – dvs. dagen før besøget. Besøg i weekenden skal planlægges senest om fredagen.
• Ring til afdelingen ca. 5 minutter før, du/I ankommer
• Vi hjælper borger med at få vasket eller sprittet hænder og følger derefter borger ud til besøgsområdet
• Når pårørende og borger er ved at være tilbage fra tur eller besøg, ringer du/I til botilbuddet
• Medarbejderen går ud på besøgsområdet eller i indgangen og møder borger og sørger for, at borger får sprittet hænder af, inden borgeren går ind i botilbuddet igen.
 Både ved besøg og på ture overholdes sundhedsstyrelsens aktuelle anbefalinger på området

Hvem skal kontaktes og hvor er besøgsområdet?

Besøg på Følstruphusene Hus 1-2
Kontakt afdelingsleder Inger Fuglsang på 72 32 61 11
Besøgsområdet er den lille græsplane ved vandværksbygningen.

Besøg på Følstruphusene Hus A-B
Kontakt afdelingsleder Rikke Schwaner på 72 32 60 13
Besøgsområdet er Cafe Udsigten – terrassen mellem Hus A og Hus B.

Besøg på Følstruphusene Hus C-D
Kontakt afdelingsleder Inger Fuglsang på 72 32 61 11
Besøgsområdet er Cafe Udsigten – terrassen mellem Hus A og Hus B.

Besøg på Botilbud Vingen - ikke muligt i øjeblikket.
Kontakt afdelingsleder Gitte Wikke på 72 32 61 12
Besøgsområdet er pladsen foran Vingen.

Besøg på Boligerne på Skovstien
Kontakt afdelingsleder Gitte Wikke på 72 32 61 12
Besøgsområdet er haven foran Hus 4.

 

 

Støtte til samtale om Corona

Vi har på Bocentret lavet  små film  til støtte for samtale om, hvad der kan være vanskeligt for borgerne lige nu.  

  At gå i butik:

 

 At være kærester: 

 

 

 

Se også filmen om Socialstyrelsens anbefalinger her:

 

 

I kan læse påbuddet fra Styrelsen for patientsikkerhed om de oprindelige besøgsrestriktioner her.

Du er som altid velkomne til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis  der er andet, du gerne vil tale med os om.  Du kan finde afdelingsledernes og centerleders kontaktoplysninger her.