Værdigrundlag og pædagogisk tilgang

Vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og behov og lægger vægt på fællesskab. Vi trækker både på vores pædagogiske og på vores ergoterapeutfaglige viden.

 Bocenter for unge og voksne med særlige behov ønsker at udvikle og tilbyde en tværfaglig indsats af høj kvalitet for voksne mennesker i eget hjem med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller psykisk sårbarhed. Enhver borger i Bocentret skal mødes i eget hjem med respekt og anerkendelse af egen selvbestemmelsesret, og gives mulighed for at leve et så inkluderet liv som muligt.

Bocentrets vision er, at alle borgere i Bocentret oplever en hverdag med fokus på egenmestring og selvbestemmelse, og derigennem understøttes til at opnå optimal livskvalitet.

Med udgangspunkt i den enkeltes kommunikation og kompetencer, stræber vi efter, at enhver borger i Bocentret oplever sig som en værdifuld medborger, som har mulighed for at føre et sundt og aktivt liv i fællesskab med andre.