Takster og brugerbetaling

På Bocentret betales der for den specialpædagogiske støtte, for kost, for husleje og forbrug af el, vand og varme og for diverse papirvarer og kørsel. Noget betales af betalingskommune og noget betales af borgerne.

DEN SPECIALPÆDAGOGISKE OG ERGOTERAPEUTFAGLIGE YDELSE - takster gælder for 2020

Ydelse                                                    kr./døgn

Følstruphusene (§ 85)                        1.874

 

Freydal (§ 107)                                     1.996       

   

Botilbud Vingen - differentieret takst:

Ydelse                          kr/døgn

Takstkategori 1          1.862 

Takstkategori 2          1.962

Takstkategori  3           2.062

Takstkategori  4           2.162

Læs meget mere om differentierede takster på Vingen her.

 

Boligerne på Skovstien differentieret takst:

Ydelse                           kr/døgn

Takstkategori 1          1.065

Takstkategori 2          1.370

Takstkategori 3          1.675

Takstkategori 4          1.980

Takstkategori 5          2.285

Takstkategori 6          2.590

Læs mere om differentierede takster på Boligerne på Skovstien her. 

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Ydelse                                                     kr/måned

Heldagstilbud - 36 timer/uge              21.109

Halvdagstilbud - 18 timer/uge            10.555

Seniorklub - 12 timer/uge                      7.036                           

Brugerbetaling

Borgerne på Regnbuen betaler 200 kr./måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
BOLIGUDGIFTEN - betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D
Husleje/måned 7.482 kr. 
Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.275 kr.
Antenne, lille TV-pakke/måned 191 kr.

Følstruphusene - Nødebovej 55 F
Husleje/måned 8.553 kr.
Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.800 kr.
Antenne og lille TV-pakke inkluderet
i husleje

Botilbud Vingen
Husleje/måned 7.061 - 7.287 kr. 
Aconto el, vand, varme/måned ca. 422 kr.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet .

Boligerne på Skovstien
Boligudgift inklusive el, vand og varme
fastsættes af betalingskommunen ud fra
boligens størrelse samt beboerens
indkomst.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.

Freydal
Boligudgift inklusive el, vand og varme
fastsættes af betalingskommunen ud fra
boligens størrelse samt beboerens
indkomst.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.

BOLIGSTØTTE

Ejendommene Følstruphusene og Botilbud Vingen administreres og ejes henholdsvis af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien og Freydal ejes og drives af Hillerød Kommune.

Beboerne på Følstruphusene og Botilbud Vingen har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligstøtte efter reglerne om lejebolig.

Beboerne på Boligerne på Skovstien og Freydal betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen.


KOST - betales af beboeren
1.995 kr. pr. måned.


VASK OG PAPIRVARER - betales af beboeren
195 kr. pr. måned.