Takster og brugerbetaling

På Bocentret betales der for den specialpædagogiske støtte, for kost, for husleje og forbrug af el, vand og varme og for diverse papirvarer og kørsel. Noget betales af betalingskommune og noget betales af borgerne.

DEN SOCIALPÆDAGOGISKE OG ERGOTERAPEUTFAGLIGE YDELSE - takster gælder for 2021

Ydelse                                                    kr./døgn

Følstruphusene (§ 85)                        1.921

 

Freydal (§ 107)                                     1.689      

   

Botilbud Vingen - differentieret takst:

Ydelse                          kr/døgn

Takstkategori 1          1.841

Takstkategori 2          1.941

Takstkategori  3           2.041

Takstkategori  4           2.141

Læs meget mere om differentierede takster på Vingen her.

 

Boligerne på Skovstien differentieret takst:

Ydelse                           kr/døgn

Takstkategori 1          1.066

Takstkategori 2          1.371

Takstkategori 3          1.676

Takstkategori 4          1.981

Takstkategori 5          2.286

Takstkategori 6          2.591

Læs mere om differentierede takster på Boligerne på Skovstien her. 

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Ydelse                                                     kr/måned

Heldagstilbud - 36 timer/uge              21.391

Halvdagstilbud - 18 timer/uge            10.696

Seniorklub - 12 timer/uge                      7.130                           

Brugerbetaling

Borgerne på Regnbuen betaler 200 kr./måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
BOLIGUDGIFTEN - betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D
Husleje/måned 7.936 kr. 
Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.500 kr.
Antenne, lille TV-pakke/måned 215 kr.

Følstruphusene - Nødebovej 55 F
Husleje/måned 8.553 kr.
Aconto el, vand, varme/måned 1.200 kr.
Antenne og lille TV-pakke inkluderet
i husleje

Botilbud Vingen
Husleje/måned 7.140 kr. 
Aconto el, vand, varme/måned 1.000 kr.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet .

Boligerne på Skovstien
Boligudgift inklusive el, vand og varme
fastsættes af betalingskommunen ud fra
boligens størrelse samt beboerens
indkomst.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.

Freydal
Boligudgift inklusive el, vand og varme
fastsættes af betalingskommunen ud fra
boligens størrelse samt beboerens
indkomst.
Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.

BOLIGSTØTTE

Ejendommene Følstruphusene og Botilbud Vingen administreres og ejes henholdsvis af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien og Freydal ejes og drives af Hillerød Kommune.

Beboerne på Følstruphusene og Botilbud Vingen har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligstøtte efter reglerne om lejebolig.

Beboerne på Boligerne på Skovstien og Freydal betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen.


KOST - betales af beboeren
Freydal 1.195 kr. pr. måned
Øvrige Bocenter 2.459 kr. pr. måned.


VASK OG PAPIRVARER - betales af beboeren
Freydal 98 kr. pr. måned
Øvrige Bocenter 100 kr. pr. måned.