Spring menu over

Hvem bor på Boligerne på Skovstien?

På Boligerne på Skovstien bor unge, der er i gang med at finde ud af hvad deres drømme og muligheder er, og som får hjælp og støtte til at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt.

  • Hvad skal jeg arbejde med?
  • Hvordan får jeg gode venner eller beholder dem jeg har?
  • Hvordan skal jeg bo efter Skovstien?

Det er spørgsmål, som vi hjælper dig med at stille og svare på. Vi støtter dig i at nå dine drømme bedst muligt.

Når du flytter ind på Boligerne på Skovstien, er du mellem 18 og 25 år og har særlige behov for støtte.

Hvem støtter dig?

Der er altid medarbejdere på Boligerne på Skovstien - både om dagen og om aftenen. Der er også en vågen nattevagt. Alle medarbejderne støtter dig i dagligdagen, og du får to kontaktpersoner, som støtter dig i at nå dine mål. De hjælper dig også med at komme til lægen, tandlægen og andre vigtige ting i hverdagen. Når du flytter ind på Skovstien, er det vigtig for os, at vi kommer til at kende dig godt. På den måde hjælper vi dig bedst med det, du vil med dit liv.

 

Se her en lille film om Boligerne på Skovstien


Logo