Hvad koster det at bo på Bocentret?

På Bocentret betales der for den specialpædagogiske støtte, for kost, for husleje og forbrug af el, vand og varme og for diverse papirvarer og kørsel. Noget betales af betalingskommune og noget betales af borgerne.

DEN SPECIALPÆDAGOGISKE OG ERGOTERAPEUTFAGLIGE YDELSE  - betales af betalingskommunen: 

Takster 2019                                      kr./døgn

Følstruphusene (§ 85)                        1.828

Boligerne på Skovstien (§107)           2.054

Freydal (§ 107)                                      2.004            

Taksten på Botilbud Vingen (§ 85) er differentieret og er sammensat af en basistakst og en ydelsestakst.

Type                          kr/måned

Basistakst                  573

Ydelsestakst 1          1.272

Ydelsestakst 2          1.372

Ydelsestakst 3           1.472

Ydelsestakst 4           1.572

Et eksempel på en takstberegning for en borger på Botilbud Vingen tilhørende ydelsestakst 2 vil derfor se sådan ud: 573 kr. + 1.372 kr. = 1.945kr. pr. døgn

Læs meget mere om differentierede takster her.


BOLIGUDGIFTEN - betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D       Husleje/måned  7.482 kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.275 kr
                                                                          Antenne, lille TV-pakke/måned 191 kr                                                                                 

Følstruphusene - Nødebovej 55 F            Husleje/måned  8.553 kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.800 kr
                                                                          Antenne og lille TV-pakke inkluderet
                                                                          i husleje                                                                                    

Botilbud Vingen                                            Husleje/måned 7.061 - 7.287 kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 422 kr
                                                                          Antenne og TV-pakke ikke inkluderet .                                                                   

Boligerne på Skovstien                               Boligudgift inklusiv el, vand og varme
                                                                           fastsættes af betalingskommunen ud fra
                                                                           boligens størrelse  samt beboerens
                                                                           indkomst.  
                                                                           Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.  

 Freydal                                                            Boligudgift inklusiv el, vand og varme
                                                                           fastsættes af betalingskommunen ud fra
                                                                           boligens størrelse  samt beboerens
                                                                           indkomst.  
                                                                           Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.            

BOLIGSTØTTE

Ejendommene Følstruphusene og Botilbud Vingen administreres og ejes henholdsvis af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien og Freydal ejes og drives af Hillerød Kommune. 

Beboerne på Følstruphusene og Botilbud Vingen har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligstøtte efter reglerne om lejebolig. 

Beboerne på Boligerne på Skovstien og Freydal betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen.               

                                                                
Kost - betales af beboeren
1.995 kr. pr. måned.


Vask og papirvarer  - betales af beboeren
195 kr. pr. måned. 

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

TAKSTER - betales af betalingskommune

Ydelse                                                     kr/måned

Heldagstilbud - 36 timer/uge              20.562

Halvdagstilbud - 18 timer/uge            10.281

Seniorklub - 12 timer/uge                      6.854                           

Brugerbetaling

Borgerne betaler 200,- pr. måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Kørsel 

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------