Hvad koster det at bo på Bocentret?

På Bocentret betales der for den specialpædagogiske støtte, for kost, for husleje og forbrug af el, vand og varme og for diverse papirvarer. Noget betales af betalingskommune og noget betales af beboeren. Der er tre typer af tilbud på Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen.

Den specialpædagogiske og ergoterapeutfaglige ydelse - betales af betalingskommunen: 

Takster 2018                                       kr./døgn

Følstruphusene (§ 85)                        1.818

Botilbud Vingen (§ 85)                        1.988

Boligerne på Skovstien (§107)           2.169

Freydal (§ 107)                                      2.272

Boligudgiften-  betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D       Husleje/måned  7.270 kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.275 kr
                                                                          Antenne, lille TV-pakke/måned 182 kr                                                                                 

Følstruphusene - Nødebovej 55 F            Husleje/måned  8.553 kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 1.800 kr
                                                                          Antenne og lille TV-pakke inkluderet                                                                                      

Botilbud Vingen                                            Husleje/måned 7.469-7.709  kr 
                                                                          Aconto el, vand, varme/måned ca. 422 kr
                                                                          Antenne og TV-pakke ikke inkluderet .                                                                   

Boligerne på Skovstien                               Boligudgift inklusiv el, vand og varme
                                                                           fastsættes af betalingskommunen ud fra
                                                                           boligens størrelse  samt beboerens
                                                                           indkomst.  
                                                                           Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.  

 

Freydal                                                            Boligudgift inklusiv el, vand og varme
                                                                           fastsættes af betalingskommunen ud fra
                                                                           boligens størrelse  samt beboerens
                                                                           indkomst.  
                                                                           Antenne og TV-pakke ikke inkluderet.            

Boligstøtte

Boligdelen af Følstruphusene og Botilbud Vingen administreres og ejes henholdsvis af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien og Freydal ejes og drives af Hillerød Kommune. 

Beboerne i Følstruphusene og Botilbud Vingen har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligstøtte efter reglerne om lejebolig. 

Beboerne på Boligerne på Skovstien og Boligerne på Herlufdalsvej betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen.               

                                                                
Kost - betales af beboeren

(Nedenstående er tal for 2017 - tal for 2018 kommer midt i januar.)

Følstruphusene: 1650,- pr. måned.
Freydal:  endnu ukendt.
Boligerne på Skovstien: 1750,- pr. måned.


Vask og papirvarer  - betales af beboeren
175 kr. pr. måned. 

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen

Takster - betales af betalingskommune

Ydelse                                                     kr/måned

Heldagstilbud - 36 timer/uge              20.744

Halvdagstilbud - 18 timer/uge            10.372

Seniorklub - 12 timer/uge                      6.914                                

Brugerbetaling

Borgerne betaler 300,- pr. måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Kørsel 

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.