Hvad koster det at bo på Bocentret?

På Bocentret betales der for den specialpædagogiske støtte, for kost, for husleje og forbrug af el, vand og varme og for diverse papirvarer. Noget betales af betalingskommune og noget betales af beboeren. Der er tre typer af tilbud på Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen.

Den specialpædagogiske og ergoterapeutfaglige ydelse - betales af betalingskommunen: 

Takst 2017

kr./døgn             

Følstruphusene (§ 85)

1.773

Boligerne på Skovstien 2-6 (§ 108)

1.919

Boligerne på Skovstien 8-12 (§ 107)    

1.864

Boligerne på Herlufdalsvej  (§ 107)

1.188

 

Boligudgiften betales af beboeren og er forskellig alt efter ejerforhold og boligstørrelse:

Boligdelen af Følstruphusene administreres og ejes af boligselskaberne Lejerbo og Nordsjællands Boligselskab, mens Boligerne på Skovstien og Boligerne på Herlufdalsvej ejes og drives af Hillerød Kommune.

Beboerne i Følstruphusene har derfor rettigheder i følge den almene lejelovgivning. Beboerne her kan søge om boligydelse efter reglerne om lejebolig. 

Beboerne på Boligerne på Skovstien og Boligerne på Herlufdalsvej betaler ikke egentlig husleje, men opkræves en boligbetaling af betalingskommunen. 


 

Husleje 
kr./måned

Acontoforbrug
el, vand og varme
kr./måned

Antenne og lille TV-pakke
kr/måned

Følstruphusene - Nødebovej 38 A-D     

7.135 (minus evt.boligydelse)

Ca. 1.275,-

182,-

Følstruphusene - Nødebovej 55 F 

8.553 (minus evt.boligydelse)

Ca. 1800,-

-inkluderet i husleje

 

 Boligudgift incl. el, vand og varme

 

 

Boligerne på Skovstien &

Boligerne på Herlufdalsvej

 I gennemsnit 4.022 -

den endelige boligudgift fastsættes af betalingskommunen ud fra boligens størrelse samt beboerens indkomst. 

-

-ikke inkluderet 

 

 

 

Kost - betales af beboeren

Følstruphusene: 1650,- pr. måned.
Boligerne på Herlufdalsvej  ca. 1600 kr. pr. måned.
Boligerne på Skovstien: 1750,- pr. måned.


Vask og papirvarer  - betales af beboeren
175 kr. pr. måned. På Boligerne på Herlufdalsvej køber beboerne selv denne type varer.

Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuens takster -  betales af betalingskommunen

 Takster 2017

timer/uge

Takst/måned

Heldagstilbud

36

 19.923,-

Halvdagstilbud

18

 9.962,-

Senior

12

 6.641,-

 Brugerbetaling

Borgerne betaler 300,- pr. måned til udflugter, forplejning, materialer mv.

Kørsel 

Borgerens betalingskommune betaler udgiften til kørsel.