Ydelser, rammer og takster

Bocentres ydelser ydes efter Serviceloven og loven om Almene Boliger og takstreguleres årligt. Læs her om de lovgivningsmæssige rammer, ydelserne, taksterne og visitering.