Kvalitet og tilsyn

Her kan du finde de seneste tilsynsrapporter og Bocentrets egne beskrivelser af den konkrete praksis i ydelseskataloger, metodekatalog og virksomhedsplan.

Kontrol af kvalitet

Der arbejdes på flere niveauer for at sikre et højt kvalitetsniveau i Bocenter for unge og voksne med særlige behov. Socialtilsynet fører driftstilsyn for at sikre, at Bocentret drives godt, og at den pædagogiske kvalitet er tilfredsstillende. Der føres ligeledes sundhedsfagligt tilsyn, hvor der er fokus på sikring af beboernes fysiske og medicinske behov, mens Fødevarestyrelsens kontrol sikrer en god hygiejne og korrekt fødevarehåndtering. Vores godkendelse af Socialtilsynet og de seneste tilsynsrapporter, kan du finde i menuen til venstre.


Kvalitetsniveau og udvikling af kvalitet og metoder.

Vi arbejder i Bocentret ud fra Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, der beskriver de konkrete krav, som Serviceloven stiller til tilbudene i Bocentret.

Som supplement hertil findes ydelseskataloger, der beskriver den daglige udmøntning af kvalitetstandarderne, og dermed den konkrete praksis i hverdagen.

Udviklingsplanen bruges til at fastsætte den pædagogiske tilgang og fokusområder for arbejdet i Bocentret, og bruges derfor som et styringsredskab for den daglige pædagogiske og praktiske drift.

Vores metodekatalog er med til at sikre, at vi er bevidste om de metoder, som vi arbejder efter.